Czy mogę wyjechać wynajętym samochodem za granicę?

Tak wyjazd wynajętym samochodem za granicę jest możliwy. Obowiązują jednak w tej kwestii pewne ograniczenia.

Przede wszystkim należy pamiętać, że wyjazd poza terytorium Polski jest możliwy, jednak nie można przekraczać granic Unii Europejskiej. Zatem w tej chwili, po wynajęciu naszego samochodu, można się nim poruszać po następujących krajach:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Wjazd do jakiegokolwiek kraju spoza powyższej listy, może skutkować naliczeniem opłaty dodatkowej, wskazanej w „Ogólnych warunkach najmu” samochodu.